Pieniny

Pieniny to rozciągające się na długości 30 kilometrów pasmo górskie leżące na terytorium Polski i Słowacji. Dzięki różnorodności występującej na terenie Pienin flory i fauny pasmo to uchodzi za jedną z największych osobliwości przyrodniczych w Europie. Pieniny, ze względu na charakter rzeźby dzielimy na trzy części: Pieniny Czartoryskie, Małe Pieniny i Pieniny Spiskie.

Pieniny Czartoryskie rozciągają się między Niedzicą, a Szczawnicą i stanowią one najciekawszą pod względem przyrodniczym i morfologicznym część Pienin. Pieniny Małe zaś rozciągają się od Szczawnicy po Przełęcz Rozdziela i granicę słowacką. Ta część pasma charakteryzuje się dużymi połaciami polan i niewielkimi fragmentami lasów. Z kolei Pieniny Spiskie rozciągają się od Doliny Białki po Dunajec w Niedzicy i kształtują je zalesione grzbiety.

Trzy Korony

Najpiękniejsze tereny Pienin włączono do Pienińskiego Parku Narodowego utworzonego w 1952 roku. Najwyższym szczytem Pienin są Trzy Korony, ukształtowane z pięciu wysokich turni. Najwyższa z nich to Okrąglica o wysokości 982 m. Okrąglica stanowi najlepszy punk widokowy na całe Pieniny, Tatry i Beskid Sądecki. Pieniny wyróżniają się dużą ilością skałek wapiennych, niewielkimi jaskiniami, licznymi wąwozami i przełomami.

Pieniny - Trzy Korony

Pieniny - Trzy Korony, Źródło: Wikipedia, Autor: Selso

Szczyt ten kształtuje pięć wysokich turni z których najwyższą jest Okrąglica, na którą wiedzie szlak turystyczny. Trzy Korony to najlepszy punkt widokowy na Pieniny i przełom Dunajca. Innym słynnym szczytem Pienin jest położona na wysokości 747 m Sokolnica. Jest to jeden z najpiękniejszych szczytów w Pieninach. Jej skalne ściany opadają w stronę Dunajca, a z wierzchołka rozciąga się wspaniały widok. Na szczyt Sokolnicy prowadzą znakowane szlaki turystyczne ze Szczawnicy i Krościenka.

Przełom Dunajca w Pieninach

Przełom Dunajca, Źródło: Wikipedia, Autor: Selso

Atrakcje turystyczne w Pieninach

Główną rzeką Pienin jest Dunajec. To jego przełom dzieli Pieniny na trzy części, a spływ na tratwach przełomem Dunajca to największa atrakcja tego regionu. Przecinający Pieniny przełom Dunajca to fenomen przyrodniczy i krajobrazowy. Prawie 18 kilometrowy spływ Przełomem Dunajca wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Pienińskiego Parku Narodowego. Trasa obfituje we wspaniałe widoki pienińskiej przyrody. Spływ rozpoczyna się w Sromowcach Niżnych, a kończy w Szczawnicy Natomiast z zachowanych zabytków dużą popularnością wśród turystów cieszą się Zamek w Niedzicy i ruiny zamku z Czorsztynie.

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy, Źródło: Wikipedia, Autor: Ludmiła Pilecka

Pieniny stanowią jedną z ważniejszych części pasa skałek wapiennych przez co charakteryzują się skomplikowaną rzeźbą terenu. Na terenie gór jest kilka małych jaskiń, a dużo wąwozów i przełomów. W Pieninach możemy się doliczyć aż 15 wąwozów, najbardziej znane to Wąwóz Szopczański i Wąwóz Homole. Na terenie Pienin istnieje też kilka źródeł z wadą mineralną, najsłynniejsze z nich to przeszło stuletnie źródło przy Drodze Pienińskiej.

Pieniny charakteryzują się bogata florą i fauną. Na ich terenie znaleźć można bogaty zbiór roślin, łąk kośnych, skałek i lasów. Bogata flora sprawia, że na terenie Pienin występuje ogromna liczba zwierząt. Szacuje się, że żyje tu niemal 15 tysięcy gatunków zwierząt. Dla zabezpieczenia zachowanej na terenie Pienin wspaniałej przyrody w roku 1952 utworzono tu Pieniński Park Narodowy i kilka rezerwatów przyrody. W parku wytyczano kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych wiodącej przez najciekawsze zakątki tej malowniczej krainy. Za jeden z najpiękniejszych szlaków na terenie Pienin uważa się „Sokolą Perć” – szlak wiodący ze Szczawnicy na szczyt Trzech Koron.

Turystyka w Pieninach

Pieniny są alternatywą dla, jak niektórzy uważają, przeludnionych Tatr. Dla przybywających w Pieniny turystów wytyczone zostały liczne szlaki górskie wiodące w najpiękniejsze zakątki tej malowniczej krainy. Na terenie gór na zmęczonych wędrówką turystów czeka odpoczynek w schroniskach górskich „Orlica”, „Pod Durbaszką „ lub schronisku „Trzy Korony”. Pieniny to także atrakcyjne miejsce dla wielbicieli białego szaleństwa. Powstają tu ośrodki narciarskie i trasy zjazdowe gdzie amatorzy jazdy na nartach mogą doskonalić swe umiejętności.

Schronisko Trzy Korony

Schronisko Trzy Korony, Źródło: Wikipedia, Autor: Selso

Pieniny to niezwykle atrakcyjny turystycznie region Polski. Rezerwaty przeroby, zabytki architektoniczne i wspaniałe krajobrazy w przyciągają w te tereny tłumy turystów. W Pieninach wytyczone są liczne piesze szlaki turystyczne prowadzące przez najpiękniejsze zakątki gór, a spływ Przełamem Dunajca jest atrakcją na skalę europejską. Nie bez powodu Władysław Anczyc powiedział, że „Kto nie był w Tatrach i Pieninach ten nie był nigdzie i nic nie widział”.