Polskie Góry background

Beskidy

Beskidy są grupą pasm górskich w Karpatach Zewnętrznych, rozciągającą się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Ciągną się z zachodu na wschód blisko 600 km a ich szerokość waha się od 50 - 70 kilometrów. To najmłodsze pasmo górskie w Polsce, ustępujące wysokością jedynie Tatrom. Na ich terenie utworzono aż 11 parków narodowych, które mają chronić wiele gatunków rosnących tu roślin i żyjących zwierząt. Do najpopularniejszych pasm Beskidów należą Beskid Śląski i Żywiecki oraz Gorce.

Beskidy

Beskidy (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

Beskid Śląski

Beskidem Śląskim nazywamy zachodnią część Karpat polskich zajmująca powierzchnię około 700 kilometrów kwadratowych. W granicach Polski góry te tworzą dość zwarta grupę, w której rozróżniamy: Pasmo Czantorii oraz Pasmo Wiślańskie (Baraniogórskie). Od głównego grzbietu Beskidu Śląskiego odgałęzia się pasmo Wiślańskie. Można w nim wyróżnić : grupę Baraniej Góry (1 220 m), masyw Skrzycznego (1 257 m), Pasmo Równicy (883 m) oraz grupę Klimczoka (1 119 m) z Szyndzielnią (1 026 m) i inne. Miasto Bielsko-Biała jest stolicą Beskidu Śląskiego.

Chata na Skrzycznem w Beskidzie Śląskim

Chata na Skrzycznem w Beskidzie Śląskim (fot. Pko, Wikipedia)

Podstawowymi atrakcjami tego regionu są przede wszystkim jego walory krajobrazowe oraz niezmiernie interesująca fauna i flora. Wsie Istebna, Koniaków, Jaworzynka i Brenna, stanowią ciekawy i dobrze zachowany region folklorystyczny. Możemy tu podziwiać śląskich górali, posłuchać starej ludowej gwary, muzyki, pieśni i pooglądać tańce, a także poznać miejscowe zwyczaje i obrzędy. Beskid Śląski jest bardzo dobrze zagospodarowany turystycznie. Przez cały rok korzystać można z wyciągu krzesełkowego na szczyt Skrzycznego, lub z podobnego w Ustroniu - Polanie na Czantorię, oraz z kolejki gondolowej z Olszówki w Bielsku - Białej na Szyndzielnię.

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki stanowi część Beskidu Wysokiego znajdującego się w Zachodniej części Karpat Wysokich. Żywiecczyzna znajduje się na obszarze od Przełęczy Zwardońskiej i obniżenia Czacy aż po Osielec i Przełęcz Zubrzycką. Na obszarze Żywiecczyzny łączą się wpływy wielu kultur, dzięki czemu górale zamieszkujący te tereny rozwinęli niesamowite formy folklorystyczne niemal w każdym aspekcie ich życia. Jest to największy i najbardziej zaludniony obszar zamieszkiwany przez górali w Polsce. Beskid Żywiecki to miejsce, w którym mamy możliwość korzystania z uroków wypoczynku zarówno w górach jak i nad wodą.

Babia Góra

Babia Góra (fot. Derbeth, Wikipedia)

Stanowi on geograficznie najwyższą partię Beskidów Zachodnich, która obfituje w bogactwo górskich krajobrazów. Pierwotna karpacka przyroda jest tu bardzo dobrze zachowana. Znajduje się tu Jezioro Żywieckie, znane w całej Polsce ze względu na doskonałe warunki żeglarskie. Dwie rzeki górskie są świetnym miejscem letnich kąpieli, ale także doskonałym dla amatorów sportów wodnych. Narciarze znają to miejsce z specyficznego mikroklimatu sprawiającego, że sezon zimowy, trwa tu często aż do maja. Region ma dobrze rozwiniętą bazę noclegową, dobrą sieć dróg i kolei, sprawia to że jest on dostępny i otwarty dla turystów.

Gorce

Gorce są pasmem górskim leżącym w Beskidach Zachodnich. Nazwa „Gorce” wywodzi się prawdopodobnie od słowa „gorzeć” co znaczy płonąć, palić się, i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Na północnym- wschodzie graniczą z Beskidem Wyspowym, na północnym - zachodzie z Kotliną Rabczańską, na zachodzie z Beskidem Orawsko - Podhalańskim, na południu z Kotliną Orawsko-Nowotarską i Pieninami, na wschodzie z Beskidem Sądeckim.

Cechą charakterystyczna Gorców jest bardzo dobrze rozwinięta sieć wodna, na którą składa się wiele potoków, źródeł, młaków i wysieków wodnych. Jeziorka są jedynie dwa: Pucołowski Stawek i Morskie Oko w masywie Kudłonia. Obydwa w końcowej fazie zarastania. Są tu także źródła z wodami mineralnymi eksploatowane w Rabce Zdroju i Szczawie. Ruch turystyczny jest tu raczej umiarkowany, toteż Gorce przyciągają turystów ciszą i spokojem oraz dobrze zachowaną przyrodą.

Beskid Sądecki

Beskid Sądecki jest pasmem górskim w Karpatach Zachodnich, należącym do Beskidów Zachodnich. Na terytorium Polski zajmuje obszar około 670 kilometrów kwadratowych, pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m n.p.m.) na wschodzie. Najwyższy szczyt to Radziejowa – 1 262 m n.p.m. Jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie ze względu na przepiękne krajobrazy, liczne uzdrowiska, bogate dziedzictwo kulturowe oraz folklor.

Hala Konieczna

Hala Konieczna (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

W Beskidzie Sądeckim znajdziemy wiele ciekawych szlaków turystyki pieszej, z których najważniejszym i najdłuższym jest przebiegający głównymi grzbietami Pasm Radziejowej i Jaworzyny Główny Szlak Beskidzki, oznakowany kolorem czerwonym. Wytyczono także atrakcyjne szlaki rowerowe, i co ciekawe przebiega tędy Transbeskidzki Szlak Konny. Jest tu, w porównaniu do sąsiadujących pasm górskich stosunkowo dużo punktów widokowych. Wędrujący po górach turyści mają możliwość noclegu w jednym z pięciu schronisk PTTK.

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy stanowi część Beskidów Zachodnich, położonym między doliną Raby a Kotliną Sądecką. Cechą charakterystyczną tego regionu jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, skąd wzięła się jego nazwa. Góry w Beskidzie wyspowym są jeszcze stosunkowo rzadko odwiedzane przez turystów. W ostatnich latach jednak okoliczne gminy rozpoczęły działania mające na celu rozwój turystyki w tym regionie. Baza noclegowa w tym obszarze jest uboga. Znajduje się tu gęsta sieć szlaków turystyki pieszej znakowana przez PTTK.

Beskid Niski

Beskid Niski to pasmo w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie, a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego stanowi jednocześnie granicę Karpat Wschodnich i Zachodnich. Jest to najdziksze pasmo w Polsce. Znajdziemy tu dziką przyrodę, wspaniałe zabytki kultury łemkowskiej oraz ślady II Wojny Światowej.

Beskid Średni

Beskid Średni (inaczej Makowski ) jest to grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich. Na zachodzie sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, na północy z Pogórzem Wielickim, na wschodzie z Beskidem Wyspowym, na południu z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Orawskie Beskidy (po słowackiej stronie). Oglądany jest zazwyczaj przez okno samochodu, podczas drogi na dalsze wycieczki. Beskid Średni pełen jest przepięknych miejsc jak: Pasmo Lubomira i Łysiny, obserwatorium astronomiczne na Lubomirze czy ruiny Zamczyska nad Rabą.

Beskid Mały

Beskid Mały to pasmo górskie stanowiące część Beskidów Zachodnich. Ma ono charakter wyspy górskiej, o szerokości 10-15 kilometrów i długości 35 kilometrów. Na jego terenie zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz trzy rezerwaty przyrody: Madohora, Szeroka i Zasolnica.

Beskidy są pięknymi i urokliwymi górami we wszystkich swoich częściach. Różnorodność poszczególnych pasm daje możliwość wyboru najlepszego miejsca na wypoczynek. Planując odwiedzenie tych gór, przed dokonaniem wyboru co do konkretnego miejsca, warto także zwrócić uwagę na mniejsze i mniej znane części Beskidów, bo mogą nas mile zaskoczyć i dostarczyć niezapomnianych wspomnień.

Polecane strony