Polskie Góry background

W Pienińskim Parku Narodowym

Pieniny to pasmo górskie, gdzie zachowały się unikalne formy skalne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wraz z rozwojem turystyki w tym regionie zaczęto zastanawiać się nad ochroną tych dóbr. Z inicjatywą w 1921 roku wystąpił Władysław Szafer i na terenach prywatnych wokół ruin Czorsztyńskiego zamku powstał rezerwat ochrony. Początkowo miał on jedynie 7,5 hektara. Natomiast pod koniec lat 20-tych rozpoczęto wykup ziem (głównie w masywie Trzech Koron) z myślą o utworzeniu pierwszego w Polsce parku narodowego.

Pieniński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

Park powstał w 1932 roku i liczył z już wcześniej założonym rezerwatem 16,5 ha. Przed II Wojną Światową do terenów parku włączono Małe Pieniny. Natomiast prawdziwy wzrost powierzchni należące do parku nastąpił 1954 roku, kiedy włączono tereny należące do okolicznych chłopów (zatrzymali prawo do użytkowania ich). Obecnie Pieniński Park Narodowy zajmuje powierzchnię 2346 ha i jest stale powiększany. W najciekawszych, najbardziej wartościowych miejscach Pienin utworzono rezerwaty przyrody, poniżej znajdą Państwo najważniejsze z nich.

Rezerwaty przyrody

Rezerwat Homole

Jest to jedno z piękniejszych o ile nie najpiękniejsze miejsce w całych Pieninach. Rezerwat ma blisko 60 ha wielkości i ma za zadanie chronić wąwóz Homole. Liczy blisko 800 metrów, a jego ściany wznoszą się na 120 metrów w górę. Dnem płynie potok Kamionka, który miał duży udział w rzeźbieniu wąwozu, który powstał w wyniku fałdowań w okresie kredy. Dnem prowadzi zielony szlak turystyczny z Jaworek na Wysoką (1 050 m n.p.m.) kiedyś strumień trzeba było pokonywać skacząc po głazach na dnie potoku obecnie są zbudowane metalowe mostki.

Wąwóz Homole

Wąwóz Homole (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

Rezerwat Wysokie Skałki

Założony w 1961 roku Rezerwat Wysoki Skałki obejmuje swoją powierzchnią blisko 14 ha. Leży na granicy ze Słowacją w Małych Pieninach. Położony na szczycie Wysokiej, która jest najwyższym szczytem w Pieninach i zaliczany jest do Korony Gór Polskich. Rezerwat ma dużą wartość krajobrazową (przy dobrej pogodzie widać Tatry) i chroni obszary leśne wokół szczytu. Zachowały się tutaj ostatnie fragmenty w Pieninach boru świerkowego w reglu górnym. To tutaj biegnie szlak zielony prowadzący przez wąwóz Homole i wiedzie dalej na Słowację do miejscowości Stranany.

Rezerwat Biała Woda

Rezerwat Biała Woda obejmuje swoim zasięgiem blisko 28 ha położonych w potoku i jego dopływu Brysztańskiego Potoku. Rezerwat w tym wąwozie powstał w 1963 roku celem ochrony pięknego krajobrazu i wyjątkowych formacji skalnych oraz kaskad na Potoku Biała Woda. W okolicach rezerwatu znajduje się jedyna w Pieninach skała o pochodzeniu wulkanicznym - Bazaltowa Skała.

Rezerwat Biała Woda

Rezerwat Biała Woda (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

Co interesujące, początki osadnictwa w tym rejonie datuje się na czasy Bolesława Chrobrego. Natomiast w XIV wieku została tutaj założona, przez pasterzy Wołoskich, nieistniejąca już wieś Biała Woda. Od nie zresztą bierze nazwę potok i rezerwat. Po II Wojnie Światowej cała ludność została a zabudowania spalono. Obecnie tereny Białej Wody są częścią wsi Jaworki.

Rezerwat Zaskalskie Bodnarówka

Kolejnym rezerwatem przyrody w Pieninach jest Rezerwat Zaskalskie Bodnarówka. Jest to rezerwat krajobrazowy obejmujący powierzchnię około 19 ha. Rezerwat ten powstał dla ochrony wąwozu skalnego w Pieninach Małych. Główną atrakcją tego rezerwatu są malownicze skałki wapienne o ciekawych kształtach. Uroku całości dodaje płynący dnem wąwozu uroczo szumiący Potok Skalski. Do rezerwatu Szakalskie Bodnarówka nie wiedzie żaden znakowany szlak turystyczny.

Polecane strony