Polskie Góry background

Szczyt Trzy Korony

Trzy Korony są najwyższym szczytem Pienin Środkowych. Nazwa całego pasma Pienin wywodzi się ze skał tej góry, górujących nad otoczeniem niczym spieniona woda. Z Okrąglicy, czyli najwyższej turni, jest najpiękniejszy widok na przełom Dunajca i górską panoramę aż po Tatry. Niestety taras widokowy mieści jedynie piętnaście osób, więc w sezonie trzeba niekiedy postać w kolejce, aby nasycić oczy górskimi pejzażami.

Trzy Korony

Trzy Korony (fot. Rj1979, Wikipedia)

Pięć wierzchołków

Masyw Trzech Koron wieńczy pięć wierzchołków: Płaska Skała, Nad Ogródki, Pańska Skała, Niżna Okrąglica i wspomnianą Okrąglica z malowniczą półkilometrową przepaścią. Nazwę góry można zrozumieć jedynie spoglądając na turnie od strony Czerwonego Klasztoru lub Sromowiec. Malownicze skałki układają się wtedy w kształt wykutej w kamieniu korony.

Pieniny należą do najbardziej zagadkowych łańcuchów górskich w Karpatach. Skały je tworzące kształtowały się na dnie morza w kilku epokach geologicznych, a reszty dokonała erozja wynikająca z napowietrzania. W ten sposób powstały niezwykłej urody skałki z wciśniętymi w nie potokami, przełomami i wąwozami. Wąska Zamkowa Przełęcz oddziela górę Trzy Korony i szczyt znajdujący się w tym samym masywie, zwany Ostrym Wierchem, od Zamkowej Góry. Ta ostatnia jest jednym z najbardziej niedostępnych miejsc w całych Pieninach.

Warownia Świętej Kingi

Trudny dostęp do Zamkowej Góry sprawił, że w XIII wieku zbudowano tam warownię, która miała chronić Bolesława Wstydliwego i jego żonę Kingę przed Tatami. Legenda głosi, że w czasie najazdu w 1287 roku na zamku schroniła się Kinga. Jej modlitwy miały sprawić, że rozpętała się straszliwa burza, która schroniła napastników do odwrotu. Czy sprawiło to wstawiennictwo przyszłej świętej i patronki Polski, czy strome, niedostępne urwiska, trudno dziś ustalić. Zamek zniszczony został całkowicie na początku XV wieku.

Widok z Zamkowej Góry

Widok z Zamkowej Góry (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia)

Na Trzy Korony wiedzie Główny Szlak Pieniński „Chwała Bogu”. Nazwa pochodzi od przełęczy pomiędzy szczytami Koron i wzniesieniem Czoło. Podziękowanie opatrzności miało być wyrazem ulgi po trudach wspinaczki. Jest to niebieski szlak, biegnący od granicy z Gorcami po Przełęcz Rozdziela, będącą granicą Pienin i Beskidu Sądeckiego. Często krzyżuje się z nim szlak niebieski, którym także można zdobyć Trzy Korony od strony Zamkowej Góry.

Polecane strony