Polskie Góry background

Jaskinia Raj

Każdego roku blisko sto tysięcy turystów odwiedza najpiękniejszą jaskinię w Polsce. W Jaskini Raj można podziwiać nie tylko niesamowitą szatę naciekową. Jest to także miejsce, w którym można cofnąć się do czasów epoki lodowcowej.

Korytarze Jaskini Raj powstały ok. 350 milionów lat temu. W trzeciorzędzie (wtedy wypiętrzały się Karpaty, a pod dzisiejszym Krakowem wyparowywała woda morska) i czwartorzędzie (zlodowacenie pokryło teren Gór Świętokrzyskich) obszar groty uległ powiększeniu. Spacerując po jaskini można podziwiać rozmaite naciekowe formy: stalaktyty, kolumny, stalagmity, perły, czy „pola ryżowe”.

Jaskinia Raj

Jaskinia Raj (fot. jankoz2012, YouTube)

Jaskinię odkryło w 1963 roku kilku urwisów, którzy dostali się do niej przez szczelinę. Wejście to zostało wtedy zasypane, aby nie doszło do wypadku. Ponieważ odkrycie groty stało się geologiczną sensacją, stale dochodziło do prób jej eksploracji. Wreszcie postanowiono jaskinię zabezpieczyć i oddać ją do użytku turystycznego. Można tam przebywać wyłącznie pod opieką przewodnika, który prowadzi turystów przez Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, następnie przez sztucznie przekopany chodnik wprowadza do Sali Kolumnowej. Dalej trasa wiedzie przez Salę Stalaktytową, Salę Wysoką i wraca do Komory Wstępnej.

Jaskinia nie jest duża. Wszystkie jej korytarze liczą 240 metrów ale dla turystów dostępne jest jedynie 180 metrów. Wewnątrz panuje stała temperatura około 9 stopni Celsjusza, a jej wahania nie przekraczają jednego stopnia. Trzeba się przygotować na dużą wilgotność, która nie spada poniżej 95 procent. Cała wycieczka trwa mniej więcej trzy kwadranse.

Zwiedzając Jaskinię Raj trzeba pamiętać, że jest się z wizytą u praprzodków. Zamieszkiwał w niej bowiem człowiek neandertalski. Pomijając wszelkie naukowe spory, dotyczące krzyżowania się różnych gatunków praczłowieka można uznać, że odwiedza się miejsce, w którym kształtowała się mniejsza lub większa część naszych genów.

Przypomina o tym Centrum Neandertalczyka z czterema multimedialnymi salami tematycznymi, położone obok wejścia do jaskini. Wchodząc do sferycznej kopuły turyści przenoszą się w czasie. Poznają historię Ziemi od Wielkiego Wybuchu do pojawienia się człowieka neandertalskiego. W centrum prezentowane są najnowsze odkrycia związane z życiem Neandertalczyków, ich pożywieniem, zwyczajami i kulturą. Ciekawostką jest replika mamuta naturalnej wielkości.

Polecane strony