Polskie Góry background

Ruiny zamku w Czorsztynie

Tuż za malowniczymi przełomami Dunajca otwiera się widok na Jezioro Sromowieckie i Czorsztyńskie. Po prawej stronie na wysokości miejscowości Czorsztyn znajdują się ruiny starego zamku. Wznosi się on nad taflą jeziora (dawniej nad brzegiem Dunajca) na skalistym wzniesieniu. Do dnia dzisiejszego zachowała się duża część murów obronnych i umocnień oraz sam zamek. Zamek w Czorsztynie to świetny punkt widokowy - widać stąd całe jezioro, zaporę na Dunajcu oraz rezerwat Zielone Skałki i pasmo Tatr. Po drugiej stronie znajduje się bliźniaczy zamek w Niedzicy, oba w przeszłości strzegły szlaku kupieckiego z Polski na Węgry.

Ruiny zamku w Czorsztynie

Ruiny zamku w Czorsztynie (fot. AndrzejH, Wikipedia)

Historia czorsztyńskiej warowni

Pierwsza pisana wzmianka o warowni w tym miejscu pochodzi z 1320 roku. Informuje on o drewnianym gródku na szczycie skały o nazwie Wronin, którego początki sięgają końca XIII wieku. Pierwotnie stała w tym miejscu drewniana wieża, która dopiero później została otoczona murem. Większość dokumentów przypisuje ufundowanie zamku Św. Kindze, Pani na ziemiach sądeckich. Zamek miał służyć do ochrony interesów Polski, która w tym czasie mocno rywalizowała z Węgrami w kwestii kolonizacji brzegów Dunajca.

Do dużej przebudowy doszło za czasów Kazimierza Wielkiego, powiększono mury obronne i rozbudowano zamek. Król traktował zamek jako jeden z ważniejszych punktów obrony kraju, jego położenie chroniło szlaki handlowe i dyplomatyczne na Węgry. W tych czasach wspomniana jest po raz pierwszy nazwa Czorsztyn, pojawiła się ona przy okazji aktu lokacyjnego Krościenka nad Dunajcem. Pod koniec XIV wieku za czasów Władysława Jagiełły zostało utworzone starostwo czorsztyńskie. XV i XVI wiek to dalsza rozbudowa, powstaje druga linia murów obronnych oraz zamek dolny.

Najciekawsza przebudowa z punktu widzenia turystów została przeprowadzona na początku XVII wieku. Wtedy to starosta Jan Baranowski postawił czterokondygnacyjną wieżę, która dzisiaj znana jest jako baszta Baranowskiego i udostępniana do zwiedzania. Można z niej było atakować cele z wykorzystaniem artylerii co czyniło, na tamte czasy, zamek twierdzą nie do zdobycia. Jednak już wiek XVIII to czas powolnego upadku zamku, w latach 1734 - 35 zamek został zdewastowany przez wojska kozackie a po pożarze w 1790 roku zamek popadł w ruinę.

Po II Wojnie Światowej przystąpiono do prac konserwatorskich i archeologicznych na terenie zamku. Prowadzono je w latach 1951 - 57 wg projektu prof. Alfreda Majewskiego. Następną część prac rozpoczęto w 1992 roku, co zaowocowało otwarciem ruin do zwiedzania przez turystów w 1996 roku. W czorsztyńskich ruinach można obejrzeć wspominaną wcześniej basztę Baranowskiego, zamek średni i górny oraz taras widokowy.

Widok z zamku czorsztyńskiego

Widok z zamku czorsztyńskiego (fot. Fmbar22, Wikipedia)

Zamek można zwiedzać:

  • poza sezonem (01.10 - 30.04) w godzinach 10:00 - 15:00 oprócz poniedziałków,
  • w sezonie (01.05 - 30.09) w godzinach 9:00 - 18:00 codziennie,
  • nieczynny 01.01, 01.11, 25 i 26.12, Wielkanoc.

Bilety w cenie 5 zł normalny, 2,5 zł ulgowy.

Polecane strony