Polskie Góry background

Bodzentyn

Nazwa założonego w XIV wieku miasta pochodzi od imienia założyciela, biskupa Bodzęty. Właściwie już od samego początku miało ono duże znaczenie, w 1365 roku wybudowano zamek i otoczono miasto murami obronnymi a w 1380 roku stanął kościół św. Krzyża. Wszystko za sprawą biskupów krakowskich, którzy dostali te ziemie w nadaniach. W 1450 roku Zbigniew Oleśnicki ufundował kolegiatę.

Atrakcje turystyczne

Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Bodzentyna są ruiny zamku, choć trzeba przyznać, że spektakularnie to prezentują się one raczej na zdjęciach. W rzeczywistości niewiele tych ruin zostało bo większość materiałów została zużyta przez okoliczną ludność w XIX wieku. W sumie upadek zamku rozpoczął się już w XVII wieku, kiedy powstał nowy pałac biskupów w Kielcach.

Zamek w Bodzentynie

Zamek w Bodzentynie (fot. Jakub Hałun, Wikipedia)

Innym wartym obejrzenia zabytkiem, w całości zachowanym, jest Kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiony w połowie XV wieku. Kolegiata ucierpiała najbardziej podczas potopu szwedzkiego, kiedy wycofujące się wojska wznieciły pożar, który uszkodził dach i część sklepienia kościoła. Do najważniejszych zabytków należy ołtarz z katedry wawelskiej oraz tryptyk bodzentyński.

Innym ciekawym miejscem jest Zagroda Czernikiewiczów (filia Muzeum Wsi Kieleckiej) ze zbiorami etnograficznymi. Warto obejrzeć nawet samą chałupę wybudowaną w 1809 roku jako przykład budownictwa z tamtego okresu. W Bodzentynie znajdują się też trzy cmentarze - parafialny z mogiłą powstańców styczniowych, wojenny z mogiłami z I wojny światowej i żydowski.

Obecnie Bodzentyn jest małym miasteczkiem, malowniczo położonym, pomiędzy dwom parkami - Świętokrzyskim i Sieradowickim. To głównie walory krajobrazowe i zabytki przyciągają w te rejony turystów. Odbywa się tutaj też jeden z największych w europie środkowej targów koni.

Polecane strony