Polskie Góry background

Łysica

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Jej wysokość wynosi 612 m n.p.m. Potocznie grzbiet nazywa się Górą Świętej Katarzyny. Zlokalizowana jest po zachodniej stronie Łysogór, na południowy-wschód os wsi Święta Katarzyna. Jest najniższym szczytem należącym do Korony Polskich Gór. W całości znajduje się w obszarze ścisłej ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Łysica

Łysica (fot. Krzysztof Dudzik, Wikipedia)

Masyw posiada dwa wyraźne wierzchołki. Wierzchołek wschodni nazywany jest Skałą Agaty lub Zamczyskiem - jego wysokość wynosi 608 m n.p.m. Jest on skalną granią – wychodnią kwarcytów, której długość wynosi około ½ kilometra. Drugi, zachodni wierzchołek jest wyższy - 612 m n.p.m. Umieszczono na nim krzyż będący repliką pamiątkowego krzyża z 1930 roku. Znajdują się tutaj także nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu możemy podziwiać nieco ograniczony widok w kierunku północnym na Górę Miejską i Psarską.

Łysicę tworzą kwarcyty i łupki kambryjskie. Od północy i południa otaczają ją gołoborza czyli odsłonięte miejsca, pokryte przez głazy, które powstały w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Masyw jest niemal w całości porośnięty lasem. U dołu zlokalizowany jest las jodłowo-bukowy a w górnych partiach rosną jodły. Na wysokości około 590 m n.p.m. od strony południowej znajduje się niewielkie torfowisko, zaś na stoku północnym występują liczne źródła strumieni. W szczytowych partiach masywu gniazdują orliki krzykliwe, krogulce oraz kobuzy.

Przez Łysicę wiedzie czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków. Wymarsz można rozpocząć z wioski Święta Katarzyna. Szlak ten wiedzie niemal cały czas lasem po terenach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Po przejściu zaledwie kilkudziesięciu metrów natrafimy na rozwidlenie dróg. Wedle drogowskazów czerwony szlak zakręca w prawą stronę. Przy skrzyżowaniu zlokalizowany jest pomnik Stefana Żeromskiego, dalej po krótkim marszu napotykamy urokliwe miejsce z kapliczką obok źródełka świętego Franciszka. Droga nie stanowi wielkiego wyzwania, marsz jest łatwy i przyjemny.

Szczyt Łysicy

Szczyt Łysicy (fot. SkyMaja, Wikipedia)

Łysica jest najniższym szczytem należącym do Korony Polskich Gór. Wejście na niego nie jest wielkim wyzwaniem i może stanowić miły i uroczy spacer po chronionym Parku Narodowym. Jeśli uwielbiamy góry jednak do tej pory nie mieliśmy zbyt wielu okazji aby po nich chodzić szczyt Łysicy będzie stanowił dobrą wprawkę do kolejnych już nieco trudniejszych wycieczek górskich.

Polecane strony