Polskie Góry background

Zamek w Bodzentynie

Miasto Bodzentyn założono w 1355 roku na prawie magdeburskim, na gruntach należących do Tarczka, który został zdegradowany do rangi wsi. Przywilej założenia miasta otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego biskup krakowski Jan Bodzanta. Biskup nie był w dobrych stosunkach z monarchą i nie mógł odgrywać większej roli na dworze. Swoją energię poświecił na administrowanie dobrami ziemskimi. W celu stworzenia ośrodka zarządzającego majątkiem biskupim na ziemi świętokrzyskiej zbudował drewniany dwór nad rzeką Psarką.

Drewniana siedziba dość szybko popadła w ruinę. Dzięki staraniom biskupa Floriana z Mokrska postawiono na nadrzecznym wzgórzu murowany zameczek z wieżą w narożniku. Fakt wznoszenia budowli został odnotowany przez Jana Długosza. Gotycki zamek był połączony z murami miejskimi Bodzentyna, a dostępu do niego chroniła fosa. Tutaj właśnie gościł król Władysław Jagiełło w trakcie pielgrzymki na Święty Krzyż przed wyprawą przeciw Krzyżakom, która skutkowała bitwą pod Grunwaldem. Na tym właśnie zamku przyjął on delegację książąt pomorskich.

Zamek w Bodzentynie

Zamek w Bodzentynie (fot. Jakub Hałun, Wikipedia)

Zamek w Bodzentynie był siedzibą biskupów krakowskich, którzy regularnie go zmieniali i rozbudowywali. Biskup Zbigniew Oleśnicki przebudował zamek po pożarze Bodzentyna w 1413 roku i dobudował skrzydło mieszkalne od północnej strony. Wschodnie skrzydło wzniósł kardynał Fryderyk Jagiellończyk. Zamek stracił ostatecznie swój gotycki charakter w 1581 roku z inicjatywy biskupa Piotra Myszkowskiego. Pod kierunkiem włoskiego architekta Jana Balcera nabrał charakteru renesansowej rezydencji.

Do ostatniej dużej przebudowy, która zmieniła charakter budowli na barokowy, doszło w XVII wieku. Rozpoczął ją biskup Jakub Zadzik. Był on znany jako zaciekły wróg reformacji. Zamkowe lochy zapełniły się wtedy heretykami, czyli arianami i kalwinami. W tym samym mniej więcej czasie biskup Zadzik zlecił budowę pałacu biskupów w Kielcach. Od tego czasu znaczenie budzyńskiego zamku znacznie spadło. Decyzja Sejmu Czteroletniego o upaństwowieniu dóbr biskupich sprawiła, że o zamek nikt już nie dbał.

Po rozbiorach władze austriackie przekształciły go w spichlerz, a następnie w szpital dla wojska. Budynek został opuszczony 1814 roku, a zamkowe mury stały się dla okolicznej ludności darmowym budulcem. Zamek, o którego bogactwach i przepychu krążyły legendy, został zrujnowany. Dzisiaj można zobaczyć jedynie pozostałości jego murów.

Polecane strony