Polskie Góry background

Nowa Słupia

Nowa Słupia to mała miejscowość położona przy Świętokrzyskim Parku Narodowym. Prowadzi z niej szlak na drugi co do wysokości szczyt gór Świętokrzyskich - Łysą Górę 595 m n.p.m. Inna nazwa tej góry to Święty Krzyż a na jego szczycie znajduje się opactwo benedyktynów. Od momentu powstania wsi należała ona do opactwa a jej rozwój był związany z obsługą pielgrzymów, którzy chcieli je odwiedzić. Obecnie Nowa Słupia jest jednym z ośrodków obsługujących turystów odwiedzających góry Świętokrzyskie.

Starożytne hutnictwo

Nowa Słupia była jednym z ważniejszych ośrodków hutniczy w górach świętokrzyskich za czasów kultury przeworskiej. Szacuje się, że w całych górach mieściło się około 500 tys. dymarek i był to drugi po Cesarstwie Rzymskim okręg metalurgiczny w europie. Zainteresowani mogą odwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa, gdzie można obejrzeć dymarki oraz wyroby żelazne.

Ciekawą inicjatywą jest też powołanie Centrum Kulturowo - Archeologiczne, gdzie zrekonstruowano stare chaty, dymarki oraz umocnienia. Na terenie Centrum odbywa się festiwal „Dymarki Świętokrzyskie”, podczas którego odbywają się pokazy związane z życiem ówczesnych ludzi.

Starożytne piece garncarskie

Starożytne piece garncarskie (fot. Polimerek, Wikipedia)

Poza festiwalem organizowane są codzienne warsztaty, gdzie zapoznaje się uczestników ze starożytnym rzemiosłem (stanowisko hutnicze, warsztat kowalski, stanowisko garncarskie, warsztat tkacki itp.). Fajnym pomysłem jest umożliwienie każdemu z uczestników samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności (np. obsługa miechów, ulepić gliniane naczynie).

Warto też obejrzeć kościół św. Wawrzyńca wybudowany w XVII wieku, dom Opata, który kiedyś był plebanią nieistniejącego już dziś kościoła. Obecnie mieści się tu (ul. Świętokrzyska) biblioteka oraz centrum informacji turystycznej. Przy wejściu na teren Świętokrzyskiego Parku znajduje się figura kamiennego pielgrzyma.

Polecane strony