Polskie Góry background

Miasto Sanok

Sanok to jeden z najdalej położonych na południowy - wschód miast w Polsce. Gród założono w dolinie Sanu już XI wieku (pierwsze wzmianki pochodzą z 1150 roku) co, patrząc na historię Polski, jest datą wczesną. Obecnie miasto kojarzone jest z głównie z fabryką autobusów w zakładach Autosan. Zresztą na tym bazował głównie powojenny rozwój miasta za czasów PRL. Obecnie miasto stawia głównie na turystykę co z uwagi na położenie oraz długą historię jest trafnym kierunkiem rozwoju.

Sanok

Widok na Sanok (fot. Silar, Wikipedia)

Zabytki miasta

Najwięcej zabytków znajdziemy oczywiście na rynku w Sanoku. Co ciekawe Sanok ma dwa budynki ratusza mieszczące się naprzeciw siebie. Pierwszy z nich (stary ratusz) mieści się przy ul. Rynek 16 i został zbudowany w XVIII wieku. Obecnie mieszczą się tu punkty handlowe i usługowe. Drugi z nich (nowy ratusz), w którym siedzibę mają władze miasta mieści się przy ul. Rynek 1 w budynku wybudowanym w XIX wieku.

Rynek w Sanoku

Rynek w Sanoku (fot. Lowdown, Wikipedia)

Obok starego budynku ratusza mieści się kościół oo. Franciszkanów z XVII wieku. Znajdziemy tam barokowe ołtarze oraz obrazy pochodzące z XVII wieku. Na Placu św. Michała znajduje się kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego wybudowany w XIX wieku. W tym miejscu stała wcześniej świątynia pw. Michała Archanioła (patrona miasta), która spłonęła pod koniec XVIII wieku i nie została odbudowana.

Niedaleko rynku na wzgórzu nad rzeką San znajduje się zamek królewski. Obecnie odnowiony, mieści się w nim Muzeum Historyczne miasta. Od tego miejsca bierze początek Sanok, prace archeologiczne potwierdziły, że na tym wzgórzu stał we wczesnym średniowieczu gród. Pod placem zamkowym znajduje się też poniemiecki bunkier, połączony z podziemiami zamku, co stanowi dodatkową atrakcję turystyczną.

Zamek w Sanoku

Zamek w Sanoku (fot. Lowdown, Wikipedia)

Warto dodać, że w Sanoku poza kościołami znajdziemy również synagogi i cerkwie prawosławne. Tereny te jaki i całe Bieszczady były wielo-wyznaniowe i wierni kościoła katolickiego nie byli najliczniejszą grupą. Sanok jest siedzibą władyki prawosławnej diecezji (eparchii). Dwie najważniejsze cerkwie, wybudowane w XIX wieku to cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego i cerkiew p.w. św. Dymitra. Warto też odwiedzić drewnianą cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy, która jest częścią skansenu w Sanoku (Muzeum Budownictwa Ludowego).

Szlaki turystyczne

Przez Sanok przebiega też kilka szlaków turystyczny, zarówno pieszych jak i rowerowych.

  • szlak czerwony - prowadzący na Orli Kamień (518 m n.p.m.) i Słonych Wierch (670 m n.p.m.) najwyższy szczy gór Słonych. Szlak kończy się w Przemyślu.
  • szlak niebieski - prowadzący na Łazy Stróżowskie 521 m n.p.m. a docelowo na Chruszczatą (997 m n.p.m.) w Bieszczadach koło Komańczy.
  • szlak ikon - prowadzi śladami obiektów architektury cerkiewnej (często drewnianej). Swój początek bierze na wschód od Ustrzyk Dolnych (granica z Ukrainą) poprzez Sanok i dalej jego doliną w kierunku Bieszczad - posiada dwie odnogi.
  • szlak Przygód Dobrego Wojaka Szwejka – swój początek ma w Radoszycach (granica polsko-słowacka), a z Sanoka prowadzi przez Góry Słone w kierunku Krościenka (granica polsko-ukraińska). Szlak upamiętnia miejsca wzmiankowane w powieści Jarosława Haszka.

Polecane strony